สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 อำนาจหน้าที่
 
 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 แผนดำเนินงาน
 วิสัยทัศน์
 ข้อบัญญัติ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน
 คู่มือสำหรับประชาชน
 ติดต่อเรา
 ข่าวสารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอบต.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
 
 
 
 
 
    3.94.202.88  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง
 
 
สมาชิกสภา
 
นางวิลาวรรณ์ จีระ
ประธานสภา
 
นายยุทวี ชุมนวล
รองประธานสภา
นายไพบูลย์ อินประชา
ปลัดอบต.ปิงหลวง
เลขานุการสภา
   
นายชาญ ต๊ะหน่อ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
นายณัฐพล สาแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
นางวิลาวรรณ์ จีระ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
นางณิชนันท์ ทิศหน่อ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
       
นางลมัย หล้ากัน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
นายดุสิษฐ์ เสนนะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
นายสวงค์ เรือนศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
นายเอกรินทร์ คำทำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
       
นายชาติ กันทา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
นายอภิสิทธิ์ กันคำ
(ลาออก)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
นายยุทวี ชุมนวล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
นายคำ อินคำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
       
นายวินัย ปันคำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
นายวิโรจน์ อะริยะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
นายกิตติศักดิ์ แก้วธรรม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
นายดนัย อินมาตร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
       
นายจรัญ ติปัญโญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
นายสกาย หน้อยกลาง
(ลาออก)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
นายวิเศษ ทิศหน่อ
(ลาออก)
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
นางบังอร ทิศหน่อ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน  (โทร.054-731368 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด