สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 อำนาจหน้าที่
 
 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 แผนดำเนินงาน
 วิสัยทัศน์
 ข้อบัญญัติ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน
 คู่มือสำหรับประชาชน
 ติดต่อเรา
 ข่าวสารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอบต.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
 
 
 
 
 
    3.94.202.88  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง
 
 
ภาพกิจกรรม
 
อบต.ปิงหลวง จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
อบต.ปิงหลวง จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลปิงหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลปิงหลวง 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคระบาดศรัตรูพืชโดยใช้หลักเกษตรอินทรีย์
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคระบาดศรัตรูพืชโดยใช้หลักเกษตรอินทรีย์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง  ร่วมเป็นจิตอาสาปลูกป่า
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง ร่วมเป็นจิตอาสาปลูกป่า 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการถวายเทียนพรรษา
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการถวายเทียนพรรษา 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ  ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมโครงการงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมโครงการงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนาหมื่น
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนาหมื่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง  ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงจัดโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน  (โทร.054-731368 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด