สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 อำนาจหน้าที่
 
 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 แผนดำเนินงาน
 วิสัยทัศน์
 ข้อบัญญัติ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน
 คู่มือสำหรับประชาชน
 ติดต่อเรา
 ข่าวสารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอบต.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
 
 
 
 
 
    3.94.202.88  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง
 
 
 
สภาพทั่วไป
 

ที่ตั้ง/อาณาเขต

ตำบลปิงหลวงอยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่านไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 95 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอนาหมื่น  20  กิโลเมตร      

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2  ตำบลปิงหลวง  อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน 

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น    จังหวัดน่าน

ทิศใต้         ติดต่อกับ ตำบลนางพญา   อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น    จังหวัดน่าน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านเวียง   อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

2.1.2 เนื้อที่

ตำบลปิงหลวง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  254.99  ตารางกิโลเมตร  หรือ 159,374  ไร่

2.1.3  ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน  มีพื้นที่เป็นที่ราบ ประมาณ  1  ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด  

สภาพภูมิอากาศ ฤดูร้อน ระหว่างเดือน  กุมภาพันธ์  - พฤษภาคม

ฤดูฝน ระหว่างเดือน  มิถุนายน    - สิงหาคม

ฤดูหนาว ระหว่างเดือน  กันยายน    - มกราคม  


องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน  (โทร.054-731368 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด