สภาพทั่วไป
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 อำนาจหน้าที่
 
 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 แผนดำเนินงาน
 วิสัยทัศน์
 ข้อบัญญัติ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน
 คู่มือสำหรับประชาชน
 ติดต่อเรา
 ข่าวสารการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านคิดว่าอบต.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
 
 
 
 
 
 
 
    3.94.202.88  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างชุดอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปิงหลวง     06-12-2561 6712
2  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปิงหลวง     06-12-2561 641
3  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561     01-10-2561 855
4  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561     03-09-2561 831
5  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง     26-04-2561 12612
6  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ปิงหลวง     26-04-2561 11214
7  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง เรื่องกาขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา     03-04-2561 10215
8  ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อชุดปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 59 ชุด     28-03-2561 10217
9  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง     23-03-2561 8853
10  ประกาศผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในตำบลปิงหลวง     20-03-2561 9014
11  ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในตำบลปิงหลวง     20-03-2561 949
12  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในตำบลปิงหลวง หมู่ที่ 2 บ้านปิงหลวง ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน     14-03-2561 9328
13  ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561     14-10-2560 827
14  ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเเฉิน     07-03-2560 1110
15  ประกาศราคากลางงานโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน     21-02-2560 14517
16  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสส์ติกคอนกรีต สายบ้านน้ำแพะ - น้ำเคิม หมู่ที่ 6 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,470 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560     30-09-2559 20825
17  ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างประจำปี2559 โครงการขยายบ่อน้ำดิบผลิตน้ำประปา ว่างท่อคสล. 1.50 เมตร สูง 1 เมตร จำนวน 10 ท่อนพร้อมเดินท่อส่งน้ำ ระยะทาง 160 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านน้ำแพะ (121,000)     29-09-2559 1730
18  ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างประจำปี2559 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านปิงใน (116,300)     19-09-2559 16230
19  ประชาสัมพันธ์ราคากลางประจำปี2559 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ปิงหลวง (121,700)     19-09-2559 20421
20  ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างประจำปี2559 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.12 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านต้นต้อง (101,100)     19-09-2559 16215
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน  (โทร.054-731368 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด